Protocollen

Ggz-protocollen zijn op basis van onderzoeksresultaten ontwikkelde behandelprogramma’s te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Protocollen beschrijven richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van volwassenen en kinderen met psychische problemen. Een protocol geeft een duidelijke inhoudelijke leidraad, en biedt daarmee houvast. Bovendien is het prettig iets te bieden te hebben waar een cliënt baat bij heeft.

Flexibel gebruik

Een protocol kan stap voor stap gevolgd worden. In een latere fase, wanneer er meer ervaring is wordt er vaak wat vrijer mee gewerkt en de werkzame elementen gecombineerd. De relatie met de cliënt wordt vaak ook beter als de therapeut duidelijk weet te maken dat hij/zij bekend is met de klachten en de meest effectieve behandeling daarvan. Werken met Psyprotocol helpt daarbij en doet recht aan het individu.

Beschikbare protocollen:
COMET
COMET Jeugd
SLAAP
Surfen op emoties