Bedwing je dwang

Else de Haan, Lidewij Wolters

Behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en jongeren

Hoe behandel je een kind met een (ernstige) dwangstoornis? Wat doe je als de lijst met dwanghandelingen eindeloos lang is of een jongere niets voelt voor exposure? Hoe betrek je ouders bij de therapie?

Het protocol ‘Bedwing je dwang’  laat zien hoe de behandeling van een (ernstige) dwangstoornis bij kinderen en jongeren in zijn werk gaat, welke problemen je als therapeut kan tegenkomen en wat daar mogelijke oplossingen voor zijn.

Bij het doorlopen van Bedwing je dwang, biedt Psyprotocol houvast en is tegelijkertijd flexibel omdat je zelf bepaalt welke opdrachten je weglaat of toevoegt. Je stuurt huiswerkopdrachten per sessie naar het mobiel van je cliënt, je kunt eigen opdrachten samenstellen, reminders sturen, maar ook de theorie lezen. 

Dr. Else de Haan is emeritus bijzonder hoogleraar cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren. Zij werkte jarenlang in de klinische praktijk, waar zij onder meer kinderen en jongeren met een dwangstoornis behandelde. Zij deed onderzoek naar effectiviteit en werkingsmechanismen van de behandeling.  Zij publiceert, geeft lezingen en workshops.

Dr. Lidewij Wolters werkt als gz-psycholoog en onderzoeker. Zowel in het klinische werk als in het onderzoek heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met een dwangstoornis. Zij publiceert over dit onderwerp, geeft lezingen en workshops.

Ook beschikbaar als boek

Bedwing je dwang

HET BOEK

€ 42,00

incl. BTW

Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren - Competitive Memory Training (COMET)

HET BOEK

€ 23,90

incl. BTW

Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis en andere emotieregulatiestoornissen

HET BOEK

€ 46,90

incl. BTW