Protocollen

Ggz-protocollen zijn op basis van onderzoeksresultaten ontwikkelde behandelprogramma’s te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Protocollen beschrijven richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van volwassenen en kinderen met psychische problemen. Een protocol geeft een duidelijke inhoudelijke leidraad, en biedt daarmee houvast. Bovendien is het prettig iets te bieden te hebben waar je cliënt baat bij heeft.

Beschikbare protocollen:

Flexibel gebruik

Een protocol kan stap voor stap gevolgd worden. In een latere fase, wanneer er meer ervaring is wordt er vaak wat vrijer mee gewerkt en de werkzame elementen gecombineerd. De relatie met je cliënt wordt vaak beter als je als therapeut duidelijk weet te maken dat je bekend bent met de klachten en de meest effectieve behandeling daarvan. Werken met Psyprotocol helpt je daarbij en doet recht aan het individu.

Makkelijk voor behandelaar én cliënt

Door de overzichtelijke omgeving kan elke behandelaar direct aan de slag met Psyprotocol, zonder een uitgebreide instructie nodig te hebben. Er wordt via één device, de mobiele telefoon, gecommuniceerd met de cliënt. Aan de slag met Psyprotocol